Artist Index
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Amano Kunihiro (b. 1929)
Azechi Umetaro (1902-1999)

B

Bartlett, Charles (1860-1940, British)

F

Fukita Fumiaki (b. 1926)
Funasaka Yoshisuke (b. 1939)

H

Hagiwara Hideo (b. 1913)
Hashimoto Okiie (1899-1993)
Hatsuyama Shigeru (1897-1973)
Hiratsuka Un'ichi (1895-1997)
Hoshi Joichi (1913-1979)
Hyde, Helen (1868-1919, American)

I

Inagaki Tomoo (1902-1980)
Iwami Reika (b. 1927)

J

Johnson, Barbara (b. 1927, American)

K

Kasamatsu Shiro (1898-1994)
Kawase Hasui (1883-1957)
Keith, Elizabeth (1887-1956, British)
Kinoshita Tomio (b. 1923)
Kitaoka Fumi (b. 1918)
Koitsu Tsuchiya (1870-1949)
Kuroda Shigeki (b. 1953)
Kurosaki Akira (b. 1937)

L

Lum, Bertha (1879-1954, American)

M

Mabuchi Toru (1920-1994)
Maki Haku (1924-2000)
Matsubara Naoko (b. 1937)
Miller, Lillian (1895-1945, American)
Miyashita Tokio (b. 1930)
Mizufune Rokushu (1912-1980)
Mori Yoshitoshi (1898-1992)
Munakata Shiko (1903-1975)

N

Nagai Kiyoshi (1911-1984)
Nakayama Tadashi (b. 1927)
Natori Shunsen (1886-1960)

O

Ohara (Koson, Hoson) Shoson (1877-1945)
Onchi Koshiro (1891-1955)
Ono Tadashige (1909-1990)
Ouchi Makoto (1926-1989)

P

Papavasiliou, Michele (b. 1958, American)

S

Saito Kiyoshi (1907-1997)
Sakamoto Koichi (b. 1932)
Sasajima Kihei (1907-1997)
Sekino Junichiro (1914-1988)
Shima Tamami (b. 1937)
Shinoda Toko (b.1913)
Soseki (active early 20 th century)

T

Tajima Hiroyuki (1911-1984)
Takahashi (Shotei) Hiroaki (1871-1945)
Takahashi Rikio (1917-1999)
Tanaka Ryohei (b. 1933)
Tanaguchi Shigeru (b. 1948)
Tokuriki Tomikichiro (1902-1999)

U

Uchima Ansei (b. 1921-2000)

W

Watanabe Sadao (1913-1996)

Y

Yoshida Chizuko (b. 1924)
Yoshida Fujio (1887-1987)
Yoshida Hiroshi (1876-1950)
Yoshida Hodaka (1926-1995)
Yoshida Masaji (1917-1971)
Yoshida Toshi (1911-1995)

Jeanne Davidson Fine Prints   P.O. Box 1244, New York, NY 10028   212-288-8549